Resultado de la búsqueda.

Volver

Galicia 25 Feb, 2014
CELGA - Cursos

DOG - ORDE pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican.

Leer más
#Histórico
Galicia 24 Feb, 2014
Currículo de Técnico Superior en Transporte e Loxística

DOG - DECRETO 195/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte e Loxística.

Leer más
#Histórico
Galicia 20 Feb, 2014
Cooperativismo na escola

DOG - ORDE do 12 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Leer más
#Histórico
Galicia 19 Feb, 2014
Exención da materia de lingua galega

DOG - ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.

Leer más
#Histórico
Galicia 19 Feb, 2014
CELGA - Modificación

DOG - ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Leer más
#Histórico
Galicia 18 Feb, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 02-2014

DOG - Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na ESAD de Galicia, nas especialidades de interpretación e técnicas gráficas

Leer más
#Histórico
Galicia 17 Feb, 2014
CXT - Resolución definitiva Adultos

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso específico do corpo de mestres e do corpo de catedráticos e de profesores de ensino secundario para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Leer más
#Histórico
Galicia 17 Feb, 2014
Inmersión Lingüística en inglés (02-2014)

DOG - RESOLUCIÓN pola que se resolve a convocatoria de actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de 6º de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

Leer más
#Histórico
Galicia 17 Feb, 2014
Currículo de técnico en Navegación e Pesca de Litoral

DOG - DECRETO 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral.

Leer más
#Histórico
Galicia 14 Feb, 2014
Estadías Formativas para funcionarios

WEB - Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2014

Leer más
#Histórico
Galicia 14 Feb, 2014
CXT - Resolución definitiva Orientación

DOG - Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013

Leer más
#Histórico
Galicia 13 Feb, 2014
Formación do profesorado (02/2014)

WEB - Resolución definitiva da comisión de selección dos proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional presentados no segundo prazo

Leer más
#Histórico
Galicia 11 Feb, 2014
Admisión de alumnos 02-2014b

WEB - Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado do curso 2014/2015 o 26 de febreiro

Leer más
#Histórico
Galicia 10 Feb, 2014
Título de Bacharel - Probas libres

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2014,pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Leer más
#Histórico
Galicia 10 Feb, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 02-2014

DOG - Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisional do baremo para impartir relixión católica en Secundaria, e relixión evanxélica en Infantil e Primaria e Secundaria.

Leer más
#Histórico
Galicia 10 Feb, 2014
Currículo de técnico superior en Organización do Mantemento

DOG - DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións.

Leer más
#Histórico
Galicia 07 Feb, 2014
Probas para determinados carnés

DOG - ORDE do 27 de xaneiro de 2014 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2014.

Leer más
#Histórico
Galicia 07 Feb, 2014
Probas para o título de ESO para maiores

DOG - Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Leer más
#Histórico
Galicia 07 Feb, 2014
CXT- Resolución Definitiva de Adultos e Orientación

WEB - Resolución definitiva do concurso para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos e prazas de xefatura de orientación en primaria.

Leer más
#Histórico
Galicia 06 Feb, 2014
O procesador de textos OpenOffice Writer en galego (30 horas)

MATRÍCULA PECHADA - Curso en rede destinado a docentes en activo que ten como obxectivo capacitar aos docentes na utilización dun procesador de textos e manexar con soltura todas as posibilidades da aplicación, así como a realización de actividades para a posta en práctica dos coñecementos adquiridos.

Leer más
#Histórico
Galicia 06 Feb, 2014
Reclamación Comedores Escolares

ANPE solicita que a Consellería considere aos fillos dos docentes galegos, escolarizados no seu centro de traballo como escolarizados na zona de influencia do centro

Leer más
#Histórico
Galicia 05 Feb, 2014
Auxiliares de conversa

BOE - Resolución pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2014-2015

Leer más
#Histórico
Galicia 04 Feb, 2014
Creación e uso dos blogs educativos (30 horas)

MATRÍCULA ABERTA - A tecnoloxía xa está presente nas nosas aulas e con ela un conxunto de ferramentas con grandes posibilidades didácticas. Entre estas destacan os blogs educativos. Nesta actividade de formación introduciranse os elementos básicos dun blog así como a presentación dun bo número de posibilidades prácticas para a aula.

Leer más
#Histórico
Galicia 03 Feb, 2014
Avaliación de diagnóstico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos de Galicia no curso 2013/14.

Leer más
#Centros #Evaluación
Galicia 03 Feb, 2014
Currículo de Técnico en Aproveitamento e Conservación do Me

DOG - DECRETO polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural.

Leer más
#Histórico
Galicia 31 Ene, 2014
ANPE ante o desenrolo curricular da LOMCE

ANPE esixe revisar con atención unha proposta curricular complexa, intervencionista en exceso, precipitada e pouco rigorosa, que contén numerosas contradicións, e que vai resultar difícil de trasladar aos centros docentes.

Leer más
#Histórico
Galicia 31 Ene, 2014
Absentismo escolar

WEB - Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

Leer más
#Histórico
Galicia 30 Ene, 2014
Admisión de alumnos 01-2014

WEB - Anuncio do inicio do procedemento de admisión do alumnado para o curso 2014/2015

Leer más
#Histórico
Galicia 29 Ene, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 01-2014

WEB - Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisional do baremo para impartir docencia de relixión católica e de relixión evanxélica

Leer más
#Histórico
Galicia 28 Ene, 2014
ANPE esixe nun novo escrito a devolución da PAGA EXTRA

ANPE volve esixir a devolución da PAGA EXTRA do 2012 recoñecida pola Xustiza así como as do 2013 e 2014.¡Basta xa!

Leer más
#Histórico
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Volver