Resultado de la búsqueda.

Volver

Axudas Inmersión Lingüística MEC
Galicia 01 Jun, 2015
historico

BOE - Resolución pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de 6º curso de Primaria e 2º de ESO para o desenrolo dun Programa de «Inmersión Lingüística» durante o outono de 2015.

Leer más
Histórico
Corpo de Mestres - Nova especialidade (06/2015)
Galicia 01 Jun, 2015
historico

WEB - Apertura do prazo para que o persoal funcionario docente do corpo de mestres poida solicitar o recoñecemento de nova especialidade

Leer más
Histórico
Fondo Solidario de libros de texto
Galicia 01 Jun, 2015
historico

DOG - ORDE pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de primaria e en 2º e 4º de ESO, en centros docentes no curso escolar 2015/16.

Leer más
Histórico
Comisións de Servizos por Conciliación Familiar (05/2015)
Galicia 31 May, 2015
historico

WEB - Aberto o prazo de solicitude de Comisión de Servizo en Atención a situacións de Conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2015-16 ata o 1 de xuño

Leer más
Histórico
Prazo C. Humanitarias para participantes no CXT 2014-15
Galicia 27 May, 2015
historico

Aberto o prazo de solicitudes de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde e conciliación da vida familar para o profesorado do corpo de mestres

Leer más
Histórico
CXT - Resolución definitiva Primaria
Galicia 26 May, 2015
historico

WEB - Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado do corpo mestres para o ano 2015

Leer más
Histórico
OPOSICIÓNS 2015 - Data, hora e lugar da proba de lingua galega
Galicia 25 May, 2015
historico

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

Leer más
Oposiciones
PIALE - Resolución Provisional
Galicia 22 May, 2015
historico

WEB - Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas (PIALE 2015)

Leer más
Histórico
OPOSICIÓNS 2015
Galicia 21 May, 2015
historico

ANPE solicita á Consellería nomeamento de tribunais en todas as provincias

Leer más
Oposiciones
ANPE pide a retirada do novo Decreto de ESO e Bacharelato
Galicia 21 May, 2015
historico

ANPE apoiou a retirada do novo Decreto de ESO e Bacharelato xunto co resto de OOSS presentes no Consello Escolar de Galicia.

Leer más
Histórico
FP - Probas libres de títulos extinguidos
Galicia 19 May, 2015
historico

DOG - ORDE do 8 de maio de 2015 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Leer más
Histórico
OPOSICIÓNS 2015 - Listas provisorias de admitidos e excluidos
Galicia 18 May, 2015
historico

DOG - Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades.

Leer más
Oposiciones
Axudas por gastos de formación
Galicia 15 May, 2015
historico

DOG - Relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2014.

Leer más
Histórico
CXT - Resolución Definitiva Secundaria 2014-15
Galicia 12 May, 2015
historico

WEB - Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS para o ano 2015

Leer más
Histórico
Avaliación individualizada 3º EP
Galicia 30 Abr, 2015
historico

DOG - Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria neste curso 2014/15.

Leer más
Centros Evaluación
Comisión de Concilia
Galicia 30 Abr, 2015
historico

ANPE solicita que, excepcionalmente este ano se compute a idade dos fillos a 31 de decembro de 2015 pola imposibilidade de participar a vacantes galegas neste CXT por mor da Administración.

Leer más
Histórico
Seccións Bilingües
Galicia 29 Abr, 2015
historico

DOG - Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2015/16.

Leer más
Histórico
Admisión de alumnos 04-2015
Galicia 27 Abr, 2015
historico

DOG - Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola LOE, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel.

Leer más
Histórico
Centros Plurilingües (04/2015)
Galicia 16 Abr, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 26 de marzo pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2015/16.

Leer más
Histórico
CXT - ANPE esixe unha vez mais a extensión de efectos da sentencia
Galicia 16 Abr, 2015
historico

Ante a sentenza do TSXG , a Consellería so está a rebaremar ós docentes que recurriron

Leer más
Histórico
PIALE
Galicia 15 Abr, 2015
historico

DOG - ORDE do 8 de abril pola que se convocan prazas detinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da a competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015.

Leer más
Histórico
Novo IES en Culleredo
Galicia 13 Abr, 2015
historico

DOG - DECRETO 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo.

Leer más
Histórico
Modificación de RD de expedición de títulos
Galicia 13 Abr, 2015
historico

BOE - RD 197/2015, de 23 de marzo, polo que se modifica o RD 1850/2009, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes(Artísticas)

Leer más
Histórico
Docentes no exterior (04/2015)
Galicia 10 Abr, 2015
historico

BOE - Resolución pola que se conceden prazas en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado de outras disciplinas impartidas en lingua estranxeira para o curso 2014/15

Leer más
Histórico
ANPE entrevístase co Conselleiro
Galicia 08 Abr, 2015
historico

NP - ANPE esíxelle ao novo Conselleiro a restitución económica e laboral dos dereitos cercenados ao profesorado galego nos derradeiros anos.

Leer más
Histórico
Axudas Formación - Alumnado ESO e Bacharelato
Galicia 16 Mar, 2015
historico

DOG - ORDE pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado de ESO e Bacharelato.

Leer más
Histórico
CXT - Resolución Provisional Secundaria
Galicia 13 Mar, 2015
historico

WEB - Resolución provisional do concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS para o ano 2015

Leer más
Histórico
Concurso de méritos de Dirección
Galicia 12 Mar, 2015
historico

DOG - ORDE do 18 de febreiro pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos. Corrección 18/3/2015

Leer más
Histórico
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Volver