Resultado de la búsqueda.

Volver

  • Noticia nueva

Galicia 19 Ene, 2018
Contratos - Programa

Resolución provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2017/2018

Leer más
#Centros #Planes y Programas
  • Noticia nueva

Galicia 19 Ene, 2018
ANPE rexeita o borrador da zonificación de Vigo e esixe unha negociación real das vacantes do CXT

ANPE rexeita o borrador da zonificación de Vigo e esixe unha negociación real das vacantes do CXT á Xefatura Territorial de Pontevedra

Leer más
#Acción sindical #Escolarización
  • Noticia nueva

Galicia 19 Ene, 2018
Certame Cooperativismo no ensino

ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Leer más
#Centros #Convocatorias específicas
  • Noticia nueva

Galicia 19 Ene, 2018
ANPE GALICIA pide a recuperación das condicións laborais e económicas dos docentes galegos

O Sindicato ANPE solicita ao Goberno Autonómico a recuperación das condicións laborais e económicas dos docentes da Comunidade Autónoma.  

Leer más
#Acción sindical #Notas de prensa
  • Noticia nueva

Galicia 19 Ene, 2018
ANPE esixe ao Ministerio que constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios

ANPE esixe ao Ministerio que constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios e outro grupo en paralelo para traballar sobre as bases dun novo sistema de acceso.

Leer más
#Acción sindical #Oposiciones
Galicia 18 Ene, 2018
Táboa de pensións do persoal funcionario docente de clases pasivas

Pensións de xubilación do persoal integrado en clases pasivas para o ano 2018  

Leer más
#Jubilaciones #Funcionarios
Galicia 17 Ene, 2018
Cursos gratuitos de Formación en Rede do Profesorado da Plataforma do Ministerio de Educación

Cursos gratuitos de Formación en Rede do Profesorado da Plataforma do Ministerio de Educación válidos a todos os efectos para DOCENTES EN ACTIVO: INTEF (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado)

Leer más
#Formación #Docentes
Galicia 17 Ene, 2018
VI Xornadas do ensino: Entendendo o Autismo (TEA)

Aberto prazo de matrícula para as VI Xornadas do ensino: Entendendo o Autismo (TEA). Organizado por ANPE Coruña. Presencial e homologada por 10 h

Leer más
#Acción sindical #Formación
Galicia 16 Ene, 2018
Aberto o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente

Aberto o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participe nos vixentes concursos de traslados, o persoal funcionario en prácticas,o persoal interino e substituto e o profesorado de relixión.

Leer más
#Funcionarios #Noticias
Galicia 16 Ene, 2018
Convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso 2018/2019. Solicitude de novos/as candidatos/as

Convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso 2018/2019. Solicitude de novos/as candidatos/as

Leer más
#Plurilingüismo #Convocatorias específicas
Galicia 15 Ene, 2018
Cuso en rede_acceso á información profesional no ensino

 Matrícula aberta para o curso en rede de 20 horas: "Acceso á información profesional no ensino a través da web de ANPE"

Leer más
#Acción sindical #Formación
Galicia 15 Ene, 2018
Renovación auxiliares de conversa

Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2018/2019. Centros públicos

Leer más
#Plurilingüismo #Convocatorias específicas
Galicia 15 Ene, 2018
Cambio de nome do CEIP Montel Touzet

ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet do concello da Coruña.

Leer más
#Centros #Legislación
Galicia 12 Ene, 2018
Plan de formación permanente en centros

Resolución definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018 

Leer más
#Centros #Planes y Programas
Galicia 11 Ene, 2018
MUFACE: Cambio de entidade sanitaria e NOVIDADES no concerto sanitario

Durante o mes de xaneiro, os mutualistas e beneficiarios, que estean adscritos ao INSS (Sistema Sanitario Público) ou ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria (ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio de Cantabria), poderán solicitar cambio de entidade médica. Ademáis consulta as NOVIDADES no concerto

Leer más
#Acción sindical #Muface
Galicia 11 Ene, 2018
Ampliación dos permisos de maternidade e paternidade

A Administración Educativa informa que  ampliarán os permisos  de maternidade e paternidade  DE OFICIO e ENVIARÁN CONFIRMACIÓN ÁS PERSOAS IMPLICADAS  

Leer más
#Normativa #Permisos y licencias
Galicia 10 Ene, 2018
Inmersión lingüística - English Week

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria.

Leer más
#Plurilingüismo #Centros
Galicia 10 Ene, 2018
Competencias Profesionais con experiencia laboral

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Leer más
#Centros #Formación Profesional
Galicia 08 Ene, 2018
Dirección do centro residencial docente de Ourense

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense.

Leer más
#Centros #Convocatorias específicas
Galicia 05 Ene, 2018
Substitut@s - Galicia

ANPE presenta un escrito perante a Consellería de Facenda para a recuperación do nomeamento polo mes de xullo e polos días de agosto que procedan para os SUBSTITUTOS.

Leer más
#Acción sindical #Interinos
Galicia 04 Ene, 2018
Novo Boletín actualizado de Permisos, Licenzas e Vacacións

 Boletín de Permisos, Licenzas e Vacacións actualizado coas novidades de ampliación dos permisos de MATERNIDADE e PATERNIDADE.

Leer más
#Acción sindical #Permisos y licencias
Galicia 04 Ene, 2018
Precios expedición carnés: teacher, xove, student e alberguista

ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Leer más
#Centros #Documentos de interés
Galicia 04 Ene, 2018
Cambio de nome CEE Príncipe Felipe

ORDE do 13 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEE Príncipe Felipe de Pontevedra.

Leer más
#Centros #Reglamentos y Órdenes
Galicia 03 Ene, 2018
Substitut@s - Galicia

O persoal docente substituto de Galicia seguirá sen cobrar os meses de verán tal e como se recolle na Lei de Orzamentos da Comunidade Galega para 2018.

Leer más
#Acción social #Retribuciones
Galicia 02 Ene, 2018
OPOSICIÓNS 2017 - Recurso de alzada estimado

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Leer más
#Oposiciones #Nombramientos
Galicia 31 Dic, 2017
Pensións 2018

Real Decreto 1079/2017, do 29 de decembro, sobre revalorización de pensións de Clases Pasivas, das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2018.

Leer más
#Jubilaciones #Retribuciones
Galicia 29 Dic, 2017
MUFACE - Concertos e cambio de entidade

BOE - Resolución do 28 de decembro de 2017, da  Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se publica o concerto subscrito con aseguradoras para  2018 e 2019 e regúlase o cambio de entidade.

Leer más
#Muface #Funcionarios
Galicia 29 Dic, 2017
Clubs de lectura

Resolución definitiva da convocatoria dos Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2017/18

Leer más
#Centros #Planes y Programas
Galicia 28 Dic, 2017
Orzamentos xerais de Galicia.

LEI 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Leer más
#Normativa
Galicia 27 Dic, 2017
Fin da discriminación das Aseguradoras cos funcionari@s

27/12/2017  |  Facenda (Estatal) pon fin á discriminación dos empregados públicos de Muface: Obrigará ás aseguradoras a proporcionarlles o mesmo trato que ao resto dos asegurados.

Leer más
#Muface #Notas de prensa
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Volver